Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger. Ændringer vedrører:
  1. Ny model for kapitalforvaltning indeholdende nye muligheder for at investere en andel af afdelingernes opsparede midler med henblik på god risikospredning: Ændring af driftsbekendtgørelsens kapitel 12 samt driftsbekendtgørelsens bilag 2 – ny fast note til konto 306 (Værdipapirer) og konto 307 (Likvide beholdninger) samt ny fast note til konto 406.9 (Henlæggelser i alt) i afdelingernes regnskabskontoplan.
  2. Øget gennemsigtighed i bestyrelsesvederlag og direktørlønninger: Ændring af driftsbekendtgørelsens bilag 1 – nye faste noter til konto 501 (Bestyrelsesvederlag mv.) og ny fast note til konto 511 (Ledelsesudgifter) i organisationens regnskabskontoplan.
Ny høringsfrist er fastsat til fredag den 17. februar 2023 kl. 14.00. 

Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
17-02-2023
14-04-2023
01-03-2023
2022/2023
Sara Mühlenberg Sjøholm
sarsjo@bpst.dk
20-01-2023

Dokumenter