Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og udkast til bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2023)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og udkast til bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2023) i høring.

Der henvises til høringsbrevet for en nærmere beskrivelse af høringens indhold.

Eventuelle høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest den 14. februar 2023 og bedes sendt til emo-info@ens.dk, cc. lij@ens.dk, med henvisning til journalnummer 2021-9925.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
14-02-2023
14-04-2023
01-07-2023
2022/2023
Lisbeth Juhl Chrisiansen
lij@ens.dk
17-01-2023