Høring

Høring

Miljøvurdering af samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård vandværk, Horsens

Miljøvurdering af samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård vandværk, Horsens

Naturstyrelsen har sammen med Horsens Kommune og Horsens Vand A/S udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård vandværk med arbejdsnavnet Højballe Skov.

Det primære formål med skovrejsningen er, at beskytte Højballegårdværkets centrale indvindingsopland omkring kildepladsen, så de store drikkevandsinteresser, der er knyttet til grundvandsmagasinerne i området sikres for fremtiden. Samtidig er formålet, at skovrejsningsprojektet skal skabe merværdi ved at udvikle et stort og bynært skov- og naturområde, med nye muligheder for både naturen og friluftslivet. Ligeledes skal skovrejsningen bidrage til Horsens Kommunes ambitiøse klimamålsætning om at være CO2-neutral allerede i 2030.


Samarbejdsaftalen skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning. Salg af jord til projektet er frivilligt.


Se nærmere i høringsbrevet med tilhørende bilag, herunder udkast til samarbejdsaftale og den miljørapport, der vurderer den foreslåede skovrejsnings effekter på miljøet.

Miljøvurdering
Naturstyrelsen
Miljøvurdering
08-03-2023
08-05-2023
2022/2023
Anders Busse Nielsen
anbni@nst.dk
11-01-2023

Dokumenter