Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport

Bekendtgørelse nr. 1628 af 19. december 2017 om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport ændres med henblik på at forlænge den overgangsordning, der betyder, at et kørselskontor, når visse betingelser er opfyldt, kan tillade, at der anvendes taxametre og kontroludstyr, der er installeret i bilen inden den 1. januar 2018.

Samtidig ændres kravene til, hvordan en taxameterinstallatør eller en godkendt prøvningsinstans, der udsteder en taxameterattest, skal opbevare denne.
Derudover foretages justeringer af mindre karakter, herunder at ”SKAT” ændres til ”Skatteforvaltningen”.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
05-12-2022
05-02-2023
01-01-2023
2022/2023
28-11-2022