Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven
Hvert år reguleres de beløb for erstatning og forsikring, som gælder for jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere, veteranbaner, letbaner m.v. ifølge jernbaneloven. Dette sker ved udstedelse af en bekendtgørelse. Metoden for beregningen af beløbene er den samme hvert år og er fastlagt i jernbaneloven og bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere. Derfor er høringens primære formål at orientere om beløbenes størrelse og tidspunktet for ikrafttrædelse.
Bekendtgørelser
Trafikstyrelsen
Trafik og transport
04-12-2022
04-02-2023
01-01-2023
2022/2023
15-11-2022