Høring

Høring

Nationale kliniske anbefalinger for brug af beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne

Nationale kliniske anbefalinger for brug af beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne
Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til den nationale kliniske anbefaling for brug af beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne i høring.

Anbefalingerne er i høring frem til torsdag d. 1. december kl. 12.00.

Patientgruppen som undersøges er voksne med nyopståede angst- og urosymptomer med behov for farmakologisk behandling med hurtigt indsættende
effekt, hvor det farmakologiske behandlingsbehov forventes at være kortvarigt (maksimalt 4 uger). Det kan fx være patienter i krise, sorg eller anden belastning som følge af sygdom, død, ulykke eller anden omvæltning i tilværelsen, der eksempelvis opfylder kriterierne for akut belastningsreaktion eller tilpasningsreaktion, og som præsenterer sig med angst- og urosymptomer. Der er tale om patienter, der er forpint af deres tilstand, hvor non-farmakologisk behandling ikke er fundet tilstrækkeligt effektiv eller er skønnet ikke at ville være tilstrækkelig.

Anbefalingen omhandler hvilket beroligende lægemiddel, der er mest hensigtsmæssigt at anvende til kortvarig behandling af angst- og urosymptomer 
hos ikke-hospitalsindlagte patienter uden svære samtidige psykiske lidelser.

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
01-12-2022
01-02-2023
01-02-2023
2022/2023
NKR sekretariat
NKRsekretariat@sst.dk
09-11-2022