Høring

Høring

Forslag til afgrænsning af strategisk miljøvurdering af bekendtgørelse pilot- og demonstrationsprojekter for lagring af CO2 på land og kystnært

Offentlig høring af forslag til afgrænsning af strategisk miljøvurdering af bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer på land og kystnært.

Energistyrelsen har udarbejdet et forslag til afgrænsning af strategisk miljøvurdering af bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer på land og kystnært.

Der gennemføres en 6 ugers høring af forslag til afgrænsning, fra den 2. november 2022 til 14. december 2022.

Den offentlige høring af afgrænsningen af den strategiske miljøvurdering foretages samtidig med afgrænsningen af den strategiske miljøvurdering af plan for områder på land og kystnært til lagring af CO2 i undergrunden.

Udkast til nyudstedelse af bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer udmønter bemyndigelsen i undergrundslovens § 23 x til at klima-, energi og forsyningsministeren kan etablere en særskilt tilladelsesordning for geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer (demonstrationsprojekter), der som følge af nyudstedelsen også vil gælde kystnært og på land.

Bekendtgørelsen vil blandt andet indeholde regler om, hvilke områder der kan meddeles tilladelse i, krav til ansøgninger om tilladelser, herunder krav til oplysninger i ansøgning, meddelelse af tilladelser, herunder vilkår for tilladelsen, offentliggørelse af oplysninger om meddelte tilladelser, herunder projektbeskrivelse og om CO2-lagringslokalitet, revurdering, ajourføring og tilbagekaldelse af tilladelse m.v.

Bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer er omfattet af miljøvurderingslovens bestemmelser om planer og programmer. Energistyrelsen gennemfører derfor en miljøvurdering af planen (bekendtgørelsen).

Bemærkninger til forslag til afgrænsningen kan indsendes til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til rojo@ens.dk, eller skriv til Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, senest den 14. december 2022.11.01.

Har du spørgsmål eller ønsker oplysninger om forslaget til afgrænsning, processen eller lignende, er du velkommen til at skrive til, eller kontakte Energistyrelsen, Randi Onsberg Johansson, tlf 3395 1301, email: rojo@ens.dk.

Flere informationer om CCS kan findes på Energistyrelsens hjemmeside, https://ens.dk/ansvarsomraader/ccs-fangst-og-lagring-af-co2


Andet materiale
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
14-12-2022
14-02-2023
2022/2023
Randi Onsberg Johansson
rojo@ens.dk
02-11-2022