Høring

Høring

Forslag til afgrænsning af strategisk miljøvurdering af plan for udbud af områder på land og kystnært med henblik på geologisk lagring af CO2

Offentlig høring af forslag til afgrænsning af strategisk miljøvurdering af plan for udbud af områder på land og kystnært med henblik på geologisk lagring af CO2

Energistyrelsen har udarbejdet et forslag til afgrænsning af strategisk miljøvurdering for plan over områder til geologisk lagring af CO2 i undergrunden på land og kystnært.

Der gennemføres en 6 ugers høring af forslag til afgrænsning, fra den 2. november 2022 til 14. december 2022.

Den offentlige høring af forslag til afgrænsningen af den strategiske miljøvurdering for planen for udbud af foretages samtidig med høring af forslag til afgrænsning af strategisk miljøvurdering af bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter, som vil muliggøre pilot – og demonstrationsprojekter på under 100 kt på land og kystnært.

Bemærkninger til forslag til afgrænsningen kan indsendes til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til rojo@ens.dk, eller skriv til Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, senest den 14. december 2022.11.01

Har du spørgsmål eller ønsker oplysninger om forslaget til afgrænsning, processen eller lignende, er du velkommen til at skrive til, eller kontakte Energistyrelsen, Randi Onsberg Johansson, tlf 3395 1301, email: rojo@ens.dk.

Flere informationer om CCS kan findes på Energistyrelsens hjemmeside, https://ens.dk/ansvarsomraader/ccs-fangstog-lagring-af-co2


Andet materiale
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
14-12-2022
14-02-2023
2022/2023
Randi Onsberg Johansson
rojo@ens.dk
02-11-2022