Høring

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen

Bolig- og Planstyrelsen regulerer gebyrer på byggeområdet gældende for 2023.

Gebyr for byggeskadeforsikring reguleres fra 120 kr. i 2022 til 225 kr. i 2023.

Gebyret for ansøgninger efter byggeloven, som betales til kommunalbestyrelser, bliver reguleret fra 1.082 kr. i 2022 til 1.124 kr. i 2023.

Gebyr for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand faktureres i 2023 fortsat efter regning på baggrund af styrelsens tidsforbrug. Timesatsen reguleres fra 660 kr. i 2022 til 525 kr. i 2023.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til kontaktperson: Charlotte Thuesen Christensen, e-mail: chachr@bpst.dk, cc.bpst@bpst.dk.
Høringssvar kan sendes til styrelsens e-mail bpst@bpst.dk, cc til chachr@bpst.dk  senest den 23. november 2022.
Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
23-11-2022
23-01-2023
01-01-2023
2022/2023
Charlotte Thuesen Christensen
chachr@bpst.dk
25-10-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 372,654 kB
Høringsbrev 318,472 kB
Høringsliste 406,741 kB
Økonomisk høringsbrev 304,047 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 587,595 kB
Høringssvar
Høringssvar 293,780 kB