Høring

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen

Bolig- og Planstyrelsen regulerer gebyrer på byggeområdet gældende for 2023.

Gebyret for byggeskadeforsikring reguleres fra 120 kr. i 2022 til 225 kr. i 2023.

Gebyret for ansøgninger efter byggeloven, som betales til kommunalbestyrelser, bliver reguleret fra 1.082 kr. i 2022 til 1.124 kr. i 2023.

Gebyr for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand faktureres i 2023 fortsat efter regning på baggrund af styrelsens tidsforbrug. Timesatsen reguleres fra 660 kr. i 2022 til 525 kr. i 2023.

Høringsfristen er den 23. november 2022.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til kontaktperson: Charlotte Thuesen Christensen, Kontaktperson e-mail: chachr@bpst.dk, c.c. bpst@bpst.dk
Høringssvar kan sendes til bpst@bpst.dk, c.c. chachr@bpst.dk
Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
23-11-2022
23-01-2023
01-01-2023
2022/2023
Charlotte Thuesen Christensen
chachr@bpst.dk
25-10-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 372,654 kB
Høringsbrev 318,472 kB
Høringsliste 406,741 kB
Økonomisk høringsbrev 304,047 kB