Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling
Erhvervsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i høring.

Baggrund og hovedindhold af ændringsbekendtgørelsen findes i høringsbrevet.

Høringssvar

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest: 

Mandag d. 21. november 2022 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendt til: 
Erhvervsstyrelsen 
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg 

eller på mail til: Fuldmægtig Janus Lund Lodahl (janlod@erst.dk).

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
21-11-2022
21-01-2023
2022/2023
Janus Lund Lodahl
Janlod@erst.dk
24-10-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 242,558 kB
Bekendtgørelse 183,296 kB
Høringsliste 270,008 kB
Privatlivspolitik 181,694 kB