Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022

Bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022
Over 400.000 husstande er allerede blevet identificeret som automatiske modtagere af varmechecken og har fået udbetalt beløbet. Langt størstedelen af de husstande, der er berettiget til en varmecheck, har modtaget udbetalingen. De husstande der er berettiget efter loven, men ikke har modtaget den automatiske varmecheck kan søge i ansøgningsrunden.

Bekendtgørelsesudkastet fastsætter reglerne omkring udbetaling af varmechecken ved den supplerende ansøgningsrunde, såsom obligatorisk digital ansøgning, sagsbehandling, krav til dokumentation, udlevering af oplysninger og udbetaling mv. Ansøgningsrunden forventes at være åben i 8 uger. Det fremgår af den politiske tillægsaftale af 30. marts 2022, at den supplerende ansøgningsrunde forventelig ligger i april 2023. I lyset af et ønske om at åbne hurtigst muligt, arbejdes der på en tidsplan med henblik på at fremskynde åbningen af ansøgningsrunden, så ansøgningsrunden kan åbne hurtigst muligt efter årsskiftet. Den endelige dato for åbning kendes derfor endnu ikke, hvorfor der i udkastet fremgår ”x” ved de to datoer, samt ikrafttræden. På varmecheck.dk kan man tilmelde sig med e-mail for at få besked, når ansøgningsportalen åbner.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
28-10-2022
31-01-2023
01-01-2023
Ikrafttrædelsesdato er ikke endelig fastlagt
2022/2023
Heidi Breer Bech
hbb@ens.dk
30-09-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 66,607 kB
Udkast til bekendtgørelse 163,882 kB
Høringsliste 69,720 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 101,638 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,385 MB