Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser og forslag til ny affaldsaktørbekendtgørelse

Bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v.
På baggrund af klimaaftalen (Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi) indgået d. 16. juni 2020 blev der d. 9. juni 2022 vedtaget en lov om ændring af bl.a. miljøbeskyttelsesloven. Dele af denne lov skal udmøntes ved bekendtgørelser. 

Udkast til en bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser og udkast til ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen) sendes hermed i høring.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
31-10-2022
31-12-2022
01-01-2023
2022/2023
Karen Steffensen Bach
krsbh@ens.dk
03-10-2022