Høring

Høring

Høring af fire bekendtgørelser om hhv. direkte linjer, interne elektricitetsforbindelser, VE-egenforbrugere og indtægtsramme for netvirksomheder

Høring af fire bekendtgørelser om hhv. direkte linjer, interne elektricitetsforbindelser, VE-egenforbrugere og indtægtsramme for netvirksomheder
Energistyrelsen sender vedlagte udkast til bekendtgørelser om hhv. direkte linjer, interne elektricitetsforbindelser, VE-egenforbrugere og indtægtsramme for netvirksomheder i høring.

De første tre bekendtgørelser er nyudstedelser.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren vil forventeligt i Folketingssamlingen 2022/23, fremsætte forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv tarifering, direkte linjer, forbud mod nye kulkraftværker, regler om VE-egenforbrugere, interne elektricitetsforbindelser, modregning af statslige organers elafgiftsbesparelser ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg og registrering af data for elproducerende anlæg, energila-geranlæg og elforbrugsanlæg, m.v.) 

Bekendtgørelserne udmønter nærmere regler om lovforslagets bestemmelser vedr. hhv. direkte linjer, interne elektricitetsforbindelser, og VE-egenforbrugere.

Udkast til bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser og bekendtgørelse om VE-egenforbrugere kan læses sammen.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
04-11-2022
04-01-2023
01-01-2023
2022/2023
Tonny Kofoed Olsen
TKFO@ens.dk
30-09-2022