Høring

Høring

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
Bekendtgørelsesudkastets væsentligste ændringer omfatter krav om hyppigere udslusning for svine- og slagtesvinestalde, der har til hensigt at udmønte dele af aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug vedrørende reduktioner af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold.

Bekendtgørelsesudkastet omfatter derudover følgende ændringer:
  • Tilføjelse af henvisning til naturtypebekendtgørelsen i definitionen af kategori 2-natur og kategori 3-natur i § 2, nr. 2 og 3.
  • Ændring af definitionen af produktionsareal for fritgående æglæggende høns i Bilag 3, c, nr.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
01-11-2022
01-01-2023
01-01-2023
Dele af ændringsforslagene til bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug er omfattet af Miljøvurderingslovens bestemmelser om planer og programmer. Miljøministeriet gennemfører derfor en miljøvurdering af bekendtgørelsen, der kan findes på høringsportalen.
2022/2023
Aslak Jakobsen
aslvj@mim.dk
30-09-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 139,302 kB
Høringsbrev 446,903 kB
Bekendtgørelsesudkast med ændringsmarkeringer 1,340 MB
Miljørapport 491,729 kB
Sammenfattende redegørelse 181,083 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 753,013 kB
Høringssvar
Høringssvar 61,430 MB