Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelser om krav til samt anmeldelse og registrering af digitale standard bogføringssystemer


Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
27-10-2022
27-12-2022
01-01-2023
2021/2022
Chefkonsulent Daniel Y. Bujandric
DanBuj@erst.dk
29-09-2022