Høring

Høring

Anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død

Anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død
Sundhedsstyrelsen har sendt udkast til ’Anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død (DCD)’ i høring. 

Den 30. april 2019 blev der indgået en bred politisk aftale om styrkelse af transplantationsområdet i Danmark, med fokus på bl.a. potentialet i udvidelse af donation efter cirkulatorisk død (DCD). På den baggrund har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe udarbejdet et udkast til anbefalinger om en udvidet brug af DCD i Danmark. Rapporten beskriver de overordnede rammer for DCD, hvor detaljerne om de enkelte led i DCD processen efterfølgende skal beskrives i fagspecifikke vejledninger og instrukser.

Udkastet er i høring indtil fredag d. 11. november 2022.

Sundhedsstyrelsen skal anmode om, at bemærkninger og kommentarer til udkastet
sendes til Sundhedsstyrelsen, enhed for Evidensbaseret medicin på ebmsst@sst.dk senest fredag kl. 11. november 2022.
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
11-11-2022
11-01-2023
2022/2023
Marie-Louise Kirkegaard Mikkelsen
mkmk@sst.dk
26-09-2022

Dokumenter