Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om et prisloft for overskudsvarme

Bekendtgørelse om et prisloft for overskudsvarme
Bekendtgørelsen fastsætter regler om et prisloft for overskudsvarme. Bekendtgørelsen finder anvendelse for anlæg, der udnytter og leverer overskudsvarme med en kapacitet på 0,25 MW eller derover.

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 2652 af 28/12/2021 og ventes at træde i kraft 1. januar 2023.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
25-10-2022
25-12-2022
01-01-2023
2021/2022
Helle Goth
hlgt@ens.dk
20-09-2022