Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning til optagelse af produkter på Lægemiddelstyrelsens liste over cannabisudgangsprodukter og cannabismellemprodukter, som er omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis – Danskfremstillede produkter

Høring over udkast til vejledning til optagelse af produkter på Lægemiddelstyrelsens liste over cannabisudgangsprodukter og cannabismellemprodukter, som er omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis – Danskfremstillede produkter

Vedlagt fremsendes udkast til ny vejledning til optagelse af produkter på Lægemiddelstyrelsens liste over cannabisudgangsprodukter og cannabismellemprodukter, som er omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis – Danskfremstillede produkter.

Vejledningen indeholder uddybende kommentarer og supplerende retningslinjer til de regler, der er fastsat om optagelse af dansk fremstillede cannabisprodukter på Lægemiddelstyrelsens liste over cannabisudgangsprodukter og cannabismellemprodukter. Reglerne er fastsat i lov nr. 1668 af 26/12/2017 om forsøgsordning med medicinsk cannabis og om ordning for dyrkning, fremstilling m.v. af medicinsk cannabis, med senere ændringer, samt supplerende regler fastsat i en række tilhørende bekendtgørelser.

Lægemiddelstyrelsen anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet til vejledning senest den 24. oktober 2022. Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til Specialkonsulent Stine Gregers Hørsøe på mail sgh@dkma.dk.
Vejledning
Sundhed
24-10-2022
24-12-2022
15-11-2022
2021/2022
Stine Gregers Hørsøe, Lægemiddelstyrelsen
sgh@dkma.dk
16-09-2022