Høring

Høring

Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) samt bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen

Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) samt bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen
Nærværende lovforslag udmønter den del af den boligpolitiske aftale om ”Initiativer til modvirkning af store lejestigninger” indgået den 26. august 2022 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten, som skal forhindre store huslejestigninger ved at indsætte et huslejeloft over stigningerne som følge af reguleringer efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Der er i lovforslaget indeholdt hjemmel for indenrigs- og boligministeren til i en bekendtgørelse at udstede nærmere regler om, hvordan stigningerne i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen opgøres i relation til vurderingen af, hvorvidt undtagelsesordningen kan anvendes. Med bekendtgørelsen fastsættes de nærmere regler for, hvordan stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til en ejendom skal opgøres. Der er i den forbindelse taget højde for de særskilte udgiftstyper og de særlige karakteristika, som er knyttet hertil.
Lovforslag
Indenrigs- og Boligministeriet
Bolig- og bygningsforhold
12-09-2022
12-11-2022
2021/2022
Jacob Lichtenstein/ Kontor for byggeri, boliglovgivning og landdistriker
jal@im.dk
09-09-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 76,397 kB
Bekendtgørelse 17,604 kB
Høringsliste 60,872 kB
Høringsbrev 61,162 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 82,136 kB
Høringssvar
Høringssvar 8,173 MB