Høring

Høring

Høring over forslag til ophævelse af Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse (Bygningspuljebekendtgørelsen)

Høring over forslag til ophævelse af Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

Forslaget vedrører ophævelse af Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse (Bygningspuljebekendtgørelsen).

Bekendtgørelsen foreslås ophævet med virkning pr. 1. januar 2023.

Bekendtgørelsen er med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 foreslået opsplittet i to – en varmepumpepulje for tiltag på bygningens forsyning omfattende konvertering til varmepumpe til opvarmning af helårsboliger og en pulje for energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm og drift.

Bekendtgørelsen foreslås derfor ophævet, således at Varmepumpepuljebekendtgørelsen kan tage over på tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse pr. 1. januar 2023.

Eventuelle høringssvar bedes sendt pr. e-mail til Energistyrelsen på ens@ens.dk med kopi til mbha@ens.dk senest den 6. oktober 2022.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
06-10-2022
06-12-2022
01-01-2023
2021/2022
Maria Ager
mbha@ens.dk
08-09-2022