Høring

Høring

Høring over lovforslag til ændring af lov om gasforsyning

Lov om ændring af lov om gasforsyning (justering af reglerne for myndighedsbetaling)
Lovforslaget indeholder justering af gebyrbestemmelserne og gebyrsatserne i lov om gasforsyning for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets, Forsyningstilsynets og Energiklagenævnets myndighedsbehandling. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med udkastet til lovforslag om lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning (regulering af brint, omorganisering af Energinet og CO2-lagring m.v.), som blev sendt i høring fra den 8. juli til den 19. aug.
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
11-09-2022
07-11-2022
01-01-2023
2021/2022
Maria Lundgren Jacobsen
malj@ens.dk
02-09-2022