Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (note til kontonr. 401 i bilag 1)

Indenrigs- og Boligministeriet forventer i denne folketingssamling at udstede vedlagte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (driftsbekendtgørelsen). Se nærmere i høringsbrevet.

Bolig- og Planstyrelsen skal venligst bede om eventuelle bemærkninger senest mandag d. 5. september 2022 kl. 16.00. Høringssvar bedes sendt til almenbolig@bpst.dk med kopi til jaj@bpst.dk.

Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
05-09-2022
05-11-2022
15-09-2022
2021/2022
Jacob Østlund Jacobsen
jaj@bpst.dk
01-09-2022

Dokumenter