Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på kommunale genbrugspladser

Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på kommunale genbrugspladser
Som en del af arbejdet med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi og på baggrund af lov nr. 898 af 21-06-2022 om en stærk genanvendelsessektor, sendes hermed udkast til bekendtgørelse om kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på kommunale genbrugspladser i høring.

Miljøministeren har hjemmel til at fastsætte regler om, hvem der kan aflevere genstande til genbrug samt til at fastsætte regler for genbrugsområdernes størrelse, indretning, drift og anvendelse. Miljøministeren vil ligeledes kunne begrænse adgangen til at aflevere genstande i området, hvis det bliver nødvendigt for at sikre et velfungerende genbrugsområde. Imidlertid er det vurderet, at der ikke er behov for at fastsætte regler om dette på nuværende tidspunkt.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har ressortansvar i forhold til afsætning af genbrugsgenstandene til de private aktører samt for kommunernes inddragelse af de frivillige organisationer i den lokale udmøntning og hertil gebyrfinansiering af ordningen. Energistyrelsen vil udarbejde en separat bekendtgørelse om dette, som forventes at blive sendt i høring i løbet af efteråret.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
03-10-2022
31-12-2023
2021/2022
Jørgen Nyberget
joerg@mim.dk
01-09-2022