Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om kystvandråd

Høring af bekendtgørelse om kystvandråd for kystvande, oprettelse af kystvandråd og samarbejde mellem kommunalbestyrelser og kystvandråd om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende foranstaltninger for kystvande

Miljøministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om kystvandråd for kystvande, oprettelse af kystvandråd og samarbejde mellem kommunalbestyrelser og kystvandråd om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende foranstaltninger for kystvande. Det samlede ansøgningsmateriale for ansøgere der ønsker at komme i betragtning, findes på https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplanerne-2021-2027/kystvandraad-2022-2023/

Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
07-10-2022
15-12-2022
31-10-2022
Bekendtgørelsen vedrører nedsættelsen af kystvandråd for kystvande som udgør en del af implementeringen af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021. Yderligere materiale vedr. nedsættelse af kystvandråd kan læses på mst.dk
2021/2022
Anne Marie Carstens
annmc@mim.dk
22-08-2022

Dokumenter