Høring

Høring

Høring over lov om forsikringsvirksomhed

Høring over lov om forsikringsvirksomhed
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til forslag til lov om forsikringsvirksomhed i høring. 
 
Det væsentligste formål med lovforslaget er at udskille forsikringsselskaber fra lov om finansiel virksomhed.

Bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, der vedrører forsikringsselskaber videreføres i den foreslåede lov. Herved etableres der en særskilt lov om forsikringsvirksomhed med det formål at skabe øget klarhed og overblik over reguleringen.

De omhandlede regler videreføres uden materielle ændringer. 

Det bemærkes, at lovforslagets beskrivelse af gældende ret forudsætter, at ændringerne, der er forventes fremsat med forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love (Gennemførelse af Ansvarsudvalgets forslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder og ændring af reglerne om egnethed og hæderlighed) vedtages. Dette lovforslag er endnu ikke fremsat eller vedtaget. Hvis det bliver nødvendigt, vil forslag til lov om forsikringsvirksomhed blive revideret, så det sikres, at beskrivelsen af gældende ret er korrekt.

Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet beder om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 14. september 2022.

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til, ASBR@ftnet.dk, LDAM@ftnet.dk og VIC@ftnet.dk

Lovforslaget forventes fremsat i november 2022.

Kontaktperson: Åse Bilén Brüggemann, Lene Dam og Victor Saxlund
Direkte tlf. nr.: + 45 20120813, +45 41933510 og + 45 33558337

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Herudover deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.
Lovforslag
Finanstilsynet
Erhverv
14-09-2022
14-11-2022
01-07-2023
2021/2022
Åse Bilén Brüggemann
ASBR@ftnet.dk
17-08-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 107,083 kB
Høringsliste 74,396 kB
Forslag til lov om forskringsvirksomhed 6,145 MB