Høring

Høring

Høring af udkast til tillæg til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser og udkast til miljøvurdering

Høring af udkast til tillæg til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser og udkast til miljøvurdering
Hermed sendes udkast til tillæg til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser samt udkast til miljøvurdering af tillægget i ekstern høring. 

Miljøministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 30. september 2022. Høringssvar bedes sendt til Miljøministeriet, mim@mim.dk med cc til Jesper Mogensen, jem@mim.dk med angivelse af journalnummer 2021-3576. 

Vejledning
Miljøministeriet
Miljø
30-09-2022
30-11-2022
2021/2022
Jesper Mogensen
jem@mim.dk
15-07-2022