Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om pulje til dataleverandører

Bekendtgørelse om pulje til dataleverandører
Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023.

Puljen har til formål at støtte dataleverandører til levering af data i de krævede datastandarder til NAP (National Access Point). Leveringen af data følger af implementeringen af EU-kommissionens retsakt A om datadeling på transportområdet med henblik på at muliggøre udvikling af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester. Forordningen stiller krav til datatyper, dataformat, services, tilgængelighed og geografisk område.

Der er intet krav om medfinansiering af projekterne. Dog kan Trafikstyrelsen vælge at tildele delvise tilsagn, såfremt der bliver søgt om flere midler, end der er i puljen.
Bekendtgørelser
Trafikstyrelsen
Trafik og transport
08-08-2022
08-10-2022
01-10-2022
2021/2022
Helle Piil Rosted
hepr@trafikstyrelsen.dk
11-07-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 197,420 kB
Høringsliste 107,950 kB
Høringsbrev 130,217 kB