Høring

Høring

IRF i Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til den årlige opdatering af Seponeringslisten i høring

IRF i Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til den årlige opdatering af Seponeringslisten i høring
Sundhedsstyrelsen sender den årlige opdatering af Seponeringslisten i høring. 

Seponeringslisten er et beslutningsstøtteværktøj til medicingennemgang, som er målrettet læger og andre sundhedsfaglige personer. 
Seponeringslisten samler og videregiver nationale faglige anbefalinger på en let og overskuelig måde som seponeringsbudskaber. 
Seponeringslisten er udarbejdet af IRF i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Selskab
for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Multisygdom og Polyfarmaci, Forskningsenheden for Almen 
Praksis, Odense Deprescribing Initiative og regionerne.

Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet fremsendt elektronisk til IRF i Sundhedsstyrelsen på irf@sst.dk  
senest mandag den 29. august 2022 kl. 12.00. Sundhedsstyrelsen forventer at offentliggøre den endelige opdaterede version af Seponeringslisten i uge 46. Ved offentliggørelse bliver Seponeringslisten opsat på vanligvis i en print-venlig version, uden kilder, samt online på sst.dk.

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
29-08-2022
22-10-2022
03-10-2022
2021/2022
IRF
IRF@sst.dk
11-07-2022