Høring

Høring

Høring over lovforslag til ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning

Lov om ændring af lov om gasforsyning, og lov om Energinet og lov om elforsyning (regulering af brint, omorganisering af Energinet, CO2-lagring m.v.)

Lovforslaget har til formål at skabe rammer for etablering af en brintinfrastruktur, der skal understøtte en grøn omstilling og fremme udviklingen af PtX. Den økonomiske regulering af Energinet justeres pga. Energinets omorganisering og for at kunne ændre virkningstidspunktet. Derudover vil forslaget bl.a. give Energinet hjemmel til at etablere et CO2-lager for at få mere viden om CO2-lagring i dansk undergrund. Yderligere justeres reglerne for kommunal modregning på gasområdet og reglerne om udpegningsgrundlaget mv. for Energinets interessentforum.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
19-08-2022
19-10-2022
01-01-2023
2021/2022
Maria Lundgren Jacobsen
malj@ens.dk
08-07-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 93,969 kB
Høringsliste - Eksterne_ 32,875 kB
Udkast til lovforslag 733,757 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 184,491 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,211 MB