Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Investeringsstøtte til forsøgsvindmøller, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet (Power-to-X), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg)

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Investeringsstøtte til forsøgsvindmøller, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet (Power-to-X), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg)

Lovforslaget indebærer for det første, at den nuværende støttemodel for forsøgsvindmøller ændres fra driftsstøtte til investeringsstøtte og giver desuden ministeren bemyndigelse til at give investeringsstøtte efter 2024 samt bemyndigelse til at give investeringsstøtte fra 2023 til forsøgsvindmøller på hav. 

Lovforslaget indebærer for det andet en udvidelse af hjemlen til at afholde udbud af støtte til produktion af PtX, så klima-, energi- og forsyningsministeren herudover får hjemmel til at afholde udbud af støtte til anvendelse af PtX. 

Lovforslaget indebærer for det tredje en tilpasning af anvendelsesområdet for VE-ordningerne i forhold til VE-anlæg, der ikke nettilsluttes (VE-anlæg i ø-drift). 
Anvendelsesområdet for værditabsordningen, salgsoptionsordningen, VE-bonusordningen og grøn pulje tilpasses således, at ordningerne kommer til at omfatte solcelleanlæg i ø-drift. Anvendelsesområdet for garantifonden tilpasses således, at det sikres, at garantifonden ikke finder anvendelse i forhold til VE-anlæg i ø-drift. 

Lovforslaget indebærer for det fjerde en præcisering af klima-, energi- og forsyningsministerens mulighed for at føre tilsyn med forundersøgelses-, etablerings- og elproduktionstilladelser til elproducerende anlæg på havet. 

Lovforslaget indebærer for det femte en præcisering af reglerne om pristillæg og ekspliciterer Energistyrelsens adgang til at foretage modregning i pristillæg (som negativt pristillæg) for produktion af elektricitet ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
19-08-2022
19-10-2022
01-01-2023
2021/2022
Niels Peter Berg
npbg@ens.dk
08-07-2022