Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bæredygtighed og besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, m.v. (nye regler om begrænsning af metantab)

Bekendtgørelse om bæredygtighed og besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, m.v.

Energistyrelsen sender en ”ændringsbekendtgørelse” i høring, der udstedes som en ny samlet bekendtgørelse. 

På baggrund af en politik aftale fra juni 2022 foreslås det, at indføre ny regulering målrettet begrænsning af metantab fra biogasproduktion m.v.. Reguleringen indeholder krav til anlægsgennemgang, lækagesøgning og håndtering af kilder til metantab, egenkontrolprogram samt et punktkildekrav på 1 % til hhv. gasmotorer og opgraderingsanlæg. Anlægsgennemgangen skal udføres med en kompetent uafhængig virksomhed med ekspertise på området.

Eventuelle høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest den 31. august 2022 og bedes sendt til mailadressen njjb@ens.dk.

Høringssvarene vil efter høringen blive offentliggjort på Høringsportalen. 

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
31-08-2022
31-10-2022
01-01-2023
2021/2022
Claus-Peter Clausen
cpcn@ens.dk
08-07-2022

Dokumenter