Høring

Høring

Høring over lovforslag om klimahensyn og vedvarende energi i planlægningen, effektivisering af klagesagsbehandling m.v.

Lov om ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (Fremme af vedvarende energi i planlægningen, herunder effektivisering af klagesagsbehandling)
Med lovforslaget udvides planlovens formålsbestemmelse til at omfatte klimahensyn, de nationale interesser i kommuneplanlægningen udvides til at omfatte klimahensyn, og det bliver muligt at planlægge for opstilling af vindmøller og solceller i landskaber, der kan karakteriseres som herregårdslandskaber eller godslandskaber.

På Erhvervsministeriets område foreslås, at fuldtidsansatte medarbejdere i Nævnenes Hus skal have mulighed for at repræsentere Planklagenævnet og Miljø- og Fødevare-klagenævnet i retssager, at kravet om et fuldtalligt nævn i Planklagenævnet ophæves, og at der indføres krav om, at et fraværende medlem ikke må kunne have haft den afgørende stemme. Endelig foreslås det præciseret, at Planklagenævnet kan begrænse sin prøvelse af en afgørelse til de forhold, der er klaget over, og at nævnet kan begrænse sin prøvelse til de væsentlige forhold, hvis en klage indeholder flere klagepunkter.
Lovforslag
Fysisk planlægning og geodata
18-08-2022
18-10-2022
2021/2022
Nina Herskind
ninher@bpst.dk
05-07-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til forslag til ændring af planloven (VE) og love om PKN og MFKN 1,026 MB
Høringsbrev 311,725 kB
Høringsliste 638,498 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 671,100 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,462 MB