Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (Indførelse af ledsaget rutinekørsel som led i ny køreuddannelse)

Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Indførelse af ledsaget rutinekørsel som led i ny køreuddannelse)
Lovforslaget har til formål at fastsætte, at køreelever under uddannelse til almindelig bil (kategori B) kan øve ledsaget rutinekørsel som led i ny køreuddannelse under nærmere fastsatte betingelser. Med lovforslaget foreslås det endvidere, at transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ledsaget rutinekørsel, herunder regler om krav til køreeleven og ledsageren.

Det har siden januar 2017 ved forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige været muligt at erhverve kørekort som 17-årig på betingelse af kørsel sammen med en ledsager frem til det 18. fyldte år. Det vedlagte udkast til lovforslag indeholder ikke en ophævelse af denne forsøgsordning.
Lovforslag
Trafik og transport
19-08-2022
19-10-2022
2021/2022
04-07-2022