Høring

Høring

Nationale kliniske anbefalinger for behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge

Nationale kliniske anbefalinger for behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge
Sundhedsstyrelsen har sendt nye nationale kliniske anbefalinger for behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge i høring.

Anbefalingerne er i høring frem til mandag den 15. august 2022.

Anbefalingerne omhandler børn og unge i alderen 5-20 år med længerevarende søvnforstyrrelser, hvor søvnhygiejniske tiltag ikke har haft tilstrækkelig effekt. Der er anbefalinger for både børn og unge med søvnforstyrrelser uden kendt årsag og for børn og unge hvor søvnforstyrrelser ses i sammenhæng med anden sygdom.

Søvnforstyrrelser blandt børn og unge er meget almindelige, op i mod en fjerdedel af de 15 -25 årige angiver at have ugentlige søvnproblemer. Søvnforstyrrelser er især hyppige blandt børn og unge med psykiske problematikker, men også blandt børn og unge uden kendte psykiske problematikker er søvnforstyrrelser almindelige. Søvn har stor betydning for børn og unges sundhed, udvikling og trivsel. 

I de senere år er der sket en markant stigning i brugen af melatonin blandt børn og unge. Stigningen ses både blandt børn og unge, der har en sygdom, der kan medføre søvnforstyrrelser, og blandt børn og unge, der ikke har en diagnose der kan forklare brugen af melatonin. De nye nationale anbefalinger omhandler derfor både børn og unge, hvor der ikke er en kendt årsag til søvnforstyrrelserne og børn og unge hvor søvnforstyrrelsen ses
i sammenhæng med anden sygdom. Undtaget er børn og unge med ADHD og autisme hvor Sundhedsstyrelsen tidligere har udarbejdet selvstændige anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen vil ved høringen gerne gøre opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelse. De nye anbefalinger om melatonin er i overensstemmelse med den gældende vejledning om medikamentel behandling af børn og unge. Hvis der i høringssvarene bliver peget på områder, der udgør barrierer for implementering, vil der efterfølgende blive taget stilling til om eventuelle ændringer i anbefalingerne for melatonin også giver anledning til at vejledningen om medikamentel behandling skal revideres.
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
15-08-2022
15-10-2022
01-09-2022
2021/2022
Anja Ussing
anju@sst.dk
02-11-2022