Høring

Høring

Supplerende høring over lovforslag om ændring af lov om elforsyning.

Lovforslag om ændring af lov om elforsyning (geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv tarifering, direkte linjer, forbud mod nye kulkraftværker, udligning af statslige organers elafgiftsbesparelser ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg og registrering af data for elproducerende anlæg, energilageranlæg og elforbrugsanlæg m.v.)
VE-egetforbrug forventes at spille en central rolle i den grønne omstilling. På den baggrund vurderes det hensigtsmæssigt, at reglerne for VE-egenforbrugere og interne net i produktionsleddet tydeliggøres og præciseres.

Ændringerne vedrører følgende hovedelementer:
  • VE-egenforbrugere
  • Interne elektricitetsforbindelser.
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
15-08-2022
15-10-2022
01-01-2023
2021/2022
Søren Brandt Clausen
sbcl@ens.dk
01-07-2022

Dokumenter