Høring

Høring

Høring af udkast til vejledning om obligatoriske målrettede efterafgrøder i planperioden 2022/2023.

Vejledning om obligatoriske målrettede efterafgrøder i planperioden 2022/2023.
Formålet med krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder er at der i planperioden 2022/2023 etableres efterafgrøder eller alternativer i de kystvandoplande, hvor indsatsbehovet ikke er opnået efter gennemførelsen af den frivillige ordning, der er fastlagt i bekendtgørelse nr. 131 af 26. januar 2022 om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v.. De nævnte kystvandoplande fremgår af vejledningen. Kravet kan opfyldes med følgende virkemidler: efterafgrøder, mellemafgrøder, energiafgrøder etableret senest i planperioden 2021/2022, braklagte arealer etableret senest den 1. januar 2022,  braklagte arealer etableret senest den 1. januar 2022 langs vandløb og søer, tidligt såede vinterafgrøder, efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter, præcisionslandbrug udført i planperioden 2021/2022 samt reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 2022/20232. 

Bekendtgørelsen om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2022/2023, er i offentlig høring i perioden 30. juni til 15. juli, og er derfor endnu ikke offentliggjort. De specifikke henvisninger til bekendtgørelsen udestår derfor i vejledningen. Vejledningen vil blive lagt på hjemmesiden umiddelbart efter, at bekendtgørelsen om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2022/2023 er trådt i kraft.

Høringsfrist: mandag den 25. juli 2022 kl. 12.00. 
Vejledning
Erhverv
25-07-2022
25-09-2022
01-08-2022
Bemærkninger til udkast til vejledning sendes til landbrugsstotte-geodata@lbst.dk senest den 25. juli 2022 kl. 12.00, med angivelse af j.nr. 22-2313-000038 Kontaktperson: Mette Fischmann på mefi@lbst.dk eller tlf. nr. 45263592
2021/2022
30-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Vejledning 662,813 kB
Høringsliste 399,723 kB
Høringsnotat
Høringssvarnotat 160,632 kB
Høringssvar
Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer 85,090 kB
Høringssvar fra Bæredygtigt Landbrug 899,365 kB
Høringssvar fra Danske Regioner 76 kB