Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love (Ansvarsudvalg samt egnethed og hæderlighed)

Høring over forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love (Ansvarsudvalg samt egnethed og hæderlighed)
Finanstilsynet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love i offentlig høring. 
Med lovforslaget gennemføres den politiske aftale om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder og bredere rekrutteringsgrundlag til ledelserne i den finansielle sektor fra juni 2022. 

Høring
Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos en række organisationer m.v., som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest torsdag den 18. august 2022.

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til vic@ftnet.dk, og kan@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Victor Saxlund, og Karen Havers-Andersen.

Lovforslaget forventes fremsat den 5. oktober 2022.

Kontaktpersoner: Karen Havers-Andersen og Victor Saxlund.
Direkte tlf. nr.: 33 55 83 30 og 33 55 83 37.
 
Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar på Høringsportalen. 

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.
Lovforslag
Finanstilsynet
Erhverv
18-08-2022
18-10-2022
05-10-2022
2021/2022
Karen Havers-Andersen
kan@ftnet.dk
30-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 5,297 MB
Høringsliste 290,553 kB
Høringsbrev 360,626 kB