Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om betalingskonti, hvidvaskloven og forskellige andre love (del 2)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om betalingskonti, hvidvaskloven og forskellige andre love (del 2)
Finanstilsynet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om betalingskonti, hvidvaskloven og forskellige andre love (del 2) i høring. 

Lovforslaget indeholder forskellige ændringer på det finansielle og formueretlige område, som har til formål at styrke forbrugerbeskyttelse og implementere EU-retsakter.  

Finanstilsynet har den 27. juni 2022 sendt del 1 af lovforslaget i høring. 

Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos en række organisationer, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest 18. august 2022.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til adpe@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Andrea Damsboe Petersen. 

Kontaktperson: Andrea Damsboe Petersen 
Direkte tlf.nr.: 29 64 83 25 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Herudover deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.
Lovforslag
Finanstilsynet
Erhverv
18-08-2022
18-10-2022
2021/2022
Andrea Damsboe Petersen
adpe@ftnet.dk
30-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 193,644 kB
Høringsbrev 125,945 kB
Lovforslag 425,602 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 426,372 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,822 MB