Høring

Høring

Forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv for en 400 kV højspændingsforbindelse fra Endrup til i Idomlund i Vestjylland med tilhørende tekniske anlæg

Forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv for en 400 kV højspændingsforbindelse fra Endrup til i Idomlund i Vestjylland med tilhørende tekniske anlæg
Udbygningen af vindenergi skal kunne samles op, hvor den produceres. De store energitransporter skal primært ske gennem det overordnede 400 kV el-transmissionsnet. Landsplandirektivet sikrer plangrundlaget for en ny højspændingsforbindelse mellem Endrup i Esbjerg Kommune til Idomlund i Holstebro Kommune.

Forslaget reserverer et 400 m bredt areal til en ny højspændingsledning samt arealer til en udvidelse af Stovstrup højspændingsstation og øvrige tekniske anlæg, der knytter sig til højspændingsledningen.
Bekendtgørelser
Fysisk planlægning og geodata
15-09-2022
15-11-2022
2021/2022
Annette Klysner
annkly@bpst.dk
30-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv 7,994 MB
Miljørapport 4,376 MB
Høringsbrev 388,803 kB
Høringsliste 430,066 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 355,137 kB
Sammenfattende redegørelse 587,790 kB
Klagevejledning 414,300 kB
Høringssvar
Høringssvar 17,760 MB