Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af ejendomme

Folketinget har vedtaget lov nr. 888 af 21. juni 2022 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om kommunernes styrelse (etablering af fonden for blandede byer og anvendelse af fondens midler og Landsbygge-fondens driftsstøtte m.v.).

Loven omfatter en række initiativer til at fremme byggeriet af billige almene boliger med støtte fra fonden for blandede byer.
Blandt lovens initiativer er en ordning vedrørende erhvervelse af visse beboelsesejendomme og en ordning vedrørende erhvervelse og ombygning af erhvervsejendomme med henblik på etablering af almene boliger.
 
Ifølge loven kan indenrigs- og boligministeren fastsætte nærmere regler om ovennævnte ordninger. På grundlag heraf vedlægges udkast til bekendtgørelse om særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af ejendomme. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. september 2022.
 
Bolig- og Planstyrelsen skal venligst bede om eventuelle bemærkninger senest onsdag den 17. august 2022 kl. 14.00. Høringssvar bedes sendt til almenbolig@bpst.dk med kopi til jaj@bpst.dk.
Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til Jacob Østlund Jacobsen ved at skrive til jaj@bpst.dk og ringe til 41 71 77 85. 
Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
17-08-2022
17-10-2022
01-09-2022
2021/2022
Jacob Østlund Jacobsen
jaj@bpst.dk
30-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 266,920 kB
Høringsliste 415,427 kB
Udkast til bekendtgørelse 551,395 kB