Høring

Høring

Udkast til vejledninger for brexit-ordningerne

Udkast til vejledninger for brexit-ordningerne:
  • kompensation for kvoteværditab, 
  • kompensation for indkomsttab i første kvartal af 2021 
  • støtte til ophugning eller permanent ombygning af fiskefartøjer
Bekendtgørelsen (udkast til ændring af bekendtgørelse om administration, støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af støtte fra brexittilpasningsreserven, som danner juridisk grundlag for vejledningerne, kan ligeledes findes på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66549

Vejledning
Fiskeristyrelsen
Erhverv
13-07-2022
13-09-2022
15-07-2022
2021/2022
Anne-Marie Knuth-Winterfeldt
AMKW@fiskeristyrelsen.dk
29-06-2022