Høring

Høring

Høring over lovforslag om nye bundgrænser for offentlig partistøtte m.v.

Lov om ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven (Nye bundgrænser for offentlig partistøtte m.v.)
Med lovforslaget indføres nye bundgrænser for berettigelse til offentlig partistøtte for partier, kandidater uden for partierne og kandidatlister. 

Offentliggørelsen af private bidrag til kandidater, kredsorganisationer og øvrige partiorganisationer flyttes til landsorganisationens partiregnskab. 

Endelig indføres der straf for manglende eller forsinket indlevering af partiregnskab.
Lovforslag
Indenrigs- og Boligministeriet
Samfundsstruktur
18-08-2022
18-10-2022
2021/2022
Emilie Stæhr Plovgaard og Laura Thit Danielsen Hansen, Kontoret for Demokrati
valg@im.dk
29-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 374,430 kB
Lovforslag 819,602 kB
Høringsliste 278,768 kB