Høring

Høring

Høring over vejledning om kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. (vækstvejledningen)

Høring over vejledning om kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. (vækstvejledningen)
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til vejledning om kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. (vækstvejledningen) i høring. 
 
Den skal erstatte vejledning nr. 9051 af 29. januar 2016 om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Ændringerne i forhold til den eksisterende vejledning omfatter følgende:
  • et nyt pkt. 8 om økonomiske oplysninger til instituttet for kunder med afdragsfrihed
  • gennemførelse af anbefalinger fra Udvalget om finansieringsregler for andelsboliger
  • præciseringer baseret på erfaringerne med den eksisterende vejledning. 
I forbindelse med opdateringen af vejledningen har Finanstilsynet undersøgt den eksisterende udpegning af vækstområder. Finanstilsynet vurderer, at det ikke vil være relevant at ændre de nugældende vækstområder, som derved fastholdes som København by, Københavns omegn og Aarhus kommune.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til vejledningen senest fredag den 19. august 2022.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til aia@ftnet.dk eller ls@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, att.: chefkonsulent Anette Iversen Andersen og underdirektør Lars Stage.

Kontaktpersoner: Anette Iversen Andersen og Lars Stage
Direkte tlf.nr.: 3355 8357 (Anette Iversen Andersen) og 3355 8334 (Lars Stage)

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen. 

I forlængelse af det nye pkt. 8 i vækstvejledningen om økonomiske oplysninger til instituttet for kunder med afdragsfrihed vedlægger Finanstilsynet et notat om boliglån med mulighed for langvarig afdragsfrihed. Notatet fremhæver en række forhold om god skik, som skal iagttages ved boliglån med mulighed for langvarig afdragsfrihed. Disse forhold fremgår allerede af vejledningen til god skik for boligkredit og Finanstilsynets undersøgelse af realkreditlån med langvarig afdragsfrihed fra februar 2021.

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.

Vejledning
Finanstilsynet
Erhverv
19-08-2022
19-10-2022
2021/2022
Anette Iversen Andersen
aia@ftnet.dk
29-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Vækstvejledningen 136,653 kB
Høringsbrev 89,119 kB
Høringsliste 179,312 kB
Notat 203,910 kB
Høringssvar 870,944 kB