Høring

Høring

Høring over vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter

Høring over vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter i høring.

Formålet med vejledningen er at skabe øget klarhed om, hvad institutterne ved finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter bør tage højde for i lyset af reglerne om kreditområdet i bilag 1 til ledelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 788 af 1. juni 2022 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.). 

Finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter har historisk forårsaget store og i nogle tilfælde ødelæggende tab for kreditinstitutter. Institutterne kan begrænse risikoen for tab ved at basere deres forretning på dette område på erfaringerne fra tidligere kriser. Finanstilsynet har i denne vejledning sammenfattet, hvad der historisk har vist sig at være god praksis på området. Finanstilsynet vurderer, at ikke alle institutter i dag efterlever denne gode praksis, og at en vejledning på området derfor vil kunne begrænse nogle institutters tab væsentligt ved en forværring af makroøkonomien.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til form og indhold af vejledningen senest fredag den 19. august 2022.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til ls@ftnet.dk og mofe@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, att.: underdirektør Lars Stage og specialkonsulent Morten Engsig Fels.

Kontaktperson: Lars Stage og Morten Engsig Fels
Direkte tlf.nr.: 3355 8334 (Lars Stage) og 3355 8289 (Morten Engsig Fels)

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen. 

Vejledning
Finanstilsynet
Erhverv
19-08-2022
19-10-2022
2021/2022
Morten Engsig Fels
mofe@ftnet.dk
27-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 178,776 kB
Høringsbrev 190,743 kB
Udkast til vejledning 556,691 kB
Høringssvar 1,339 MB