Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om betalingskonti, hvidvaskloven og forskellige andre love (del 1)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om betalingskonti, hvidvaskloven og forskellige andre love (del 1)
Finanstilsynet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om betalingskonti, hvidvaskloven og forskellige andre love (del 1) i høring. 

Lovforslaget indeholder en række forskellige ændringer, som bl.a. har til formål at sikre, at den finansielle regulering fortsat er tidsvarende og understøtter en robust finansiel sektor, hvilket styrker forbrugernes og investorernes tillid til de finansielle markeder. 

Høring
Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos en række organisationer, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest 18. august 2022. 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til adpe@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Andrea Damsboe Petersen. 

Kontaktperson: Andrea Damsboe Petersen 
Direkte tlf.nr.: 29 64 83 25 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen.

Lovforslag
Finanstilsynet
Erhverv
18-08-2022
18-10-2022
2021/2022
Andrea Damsboe Petersen
adpe@ftnet.dk
27-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 126,366 kB
Høringsliste 74,208 kB
Udkast til lovforslag 1,687 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 426,372 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,822 MB