Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om boligforhold og lov om leje af almene boliger

Lov om ændring af lov om leje, lov om boligforhold og lov om leje af almene boliger (Refusion af udlejers udgifter til månedlige forbrugsmålinger, tilbudspligt ved kontrolskifte, forsøg med undladelse af beløbsopkrævning ved nævnene samt rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelovgivningen m.v.)
Lovforslaget indeholder 4 hovedelementer, som dels indebærer tekniske præciseringer og retter op på utilsigtede ændringer i den nye lejelov, jf. lov nr. 341 af 22. marts 2022, og lov om boligforhold, jf. lov nr. 342 af 22. marts 2022, med baggrund i Forlig af 11. juni 2014 om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Lovforslaget indebærer endvidere udmøntning af en del af aftalen om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger af 30. januar 2020 samt ændringer som følge af den udvidede udfordringsret og tekniske præciseringer som følge af gældende ret.
Lovforslag
Indenrigs- og Boligministeriet
Bolig- og bygningsforhold
18-08-2022
18-10-2022
01-01-2023
Lovforslagets § 1, nr. 1, 2 og 4 samt § 2, nr. 1 træder i kraft den 1. juli 2022.
2021/2022
Elizabeth Lee Garner
ellg@im.dk
27-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 276,853 kB
Høringsbrev 80,168 kB
Høringsliste 76,812 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 163,065 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,801 MB