Høring

Høring

Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Ændring af andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper)

Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Ændring af andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper)
Lovforslaget indeholder ændringer i andelsboliglovens § 5, stk. 2, hvori der ændres i to ud af lovens tre værdiansættelsesprincipper.

Som følge af at ejendomsværdiansættelsen for erhvervsejendomme, herunder andelsboligforeningers ejendomme, er afskaffet, påvirker dette værdiansættelsesprincippet den offentlige vurdering i andelsboligloven. For at afbøde denne påvirkning, foreslås der med lovforslaget ændringer i to af værdiansættelsesprincipperne i andelsboligloven, hvorefter den gældende andelsboliglovs § 5, stk. 2, litra b, ændres ved, at gyldighedsperioden på en valuarvurdering forlænges fra 18 til 42 måneder. Endvidere ændres den gældende andelsboliglovs § 5, stk. 2, litra c, hvorefter den seneste ansatte offentlige ejendomsværdi (typisk fra år 2012) kan nettoprisindeksreguleres.
Lovforslag
Indenrigs- og Boligministeriet
Bolig- og bygningsforhold
18-08-2022
18-10-2022
01-01-2023
2021/2022
Ozan Aktas
oak@im.dk
27-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 389,551 kB
Høringsbrev 67,919 kB
Høringsliste 41,427 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 400,798 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,575 MB