Høring

Høring

Lov om ændring af byggeloven (betingede byggetilladelser m.v.)

Lov om ændring af byggeloven (betingede byggetilladelser m.v.)
Lovforslaget indeholder en udvidelse af byggelovens formålsbestemmelse. Samtidig indføres hjemmel i byggeloven til, at der kan stilles krav om ”betingede” byggetilladelser, når en lokalplan indeholder bestemmelser om udlægning af almene boliger. 

Lovforslaget indeholder endvidere øvrige behovsmæssige justeringer, navnlig undtagelse for offentliggørelse af tekniske specifikationer, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af regler om mindsteafstand for bebyggelse til skel mod vej samt præcisering af to af byggelovens bestemmelser om markedsovervågning.
Lovforslag
Indenrigs- og Boligministeriet
Ejendomme og byggeri
18-08-2022
18-10-2022
01-01-2023
2021/2022
Dominika Lund Bendtsen
Dolb@im.dk
24-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 384,844 kB
Høringsliste 310,946 kB
Lovforslag 630,437 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 402,049 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,518 MB