Høring

Høring

Høring af udkast til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold)

Høring af udkast til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold)
Med lovforslaget foreslås det, at der indsættes en bemyndigelse til miljøministeren i husdyrbrugloven, som kan anvendes til at fastsætte regler om indretning og drift af anlæg med henblik på at reducere udledning af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold. Bemyndigelsen skal anvendes til at udmønte dele af aftale om grøn omstilling af dansk landbrug vedrørende reduktioner af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold.

Med den foreslåede bemyndigelse sikres grundlaget for at indføre krav om hyppig udslusning og tiltag, der kan sikre den aftalte reduktion på udledninger fra kvæg samt til udmøntning af kommende klimatiltag vedrørende husdyrproduktion, som evt. besluttes af forligskredsen bag aftale om grøn omstilling af dansk landbrug.

Se venligst vedhæftede filer for nærmere information, herunder om afgivelse af høringssvar.
Lovforslag
Miljøministeriet
Miljø
25-08-2022
25-10-2022
01-01-2023
2021/2022
24-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 788,107 kB
Høringsliste 319,398 kB
Høringsbrev 112,278 kB